Menu

Ny heimeside

Sogelaget har hatt eiga heimeside sidan 2001. Teknologien utviklar seg raskt, og det er viktig for oss å tilpasse heimesida med tanke på nye moglegheiter innan innhald og design.

Den nye sida er blant anna betre tilpassa nettbrett og smartmobilar. I tillegg kan me tilby meir dynamisk innhald ved å  legge ut bilder, video og lyd!

Kommentarsystemet i bildearkivet er lagt om slik at det no er enda enklare å bidra med tilleggsopplysninger m.m. for kvart bilete. 

Me vonar den nye heimesida fell i smak,  både for nye og trufaste besøkande!

 

Adresse

Årdal Sogelag

Naustvegen 9
6884 Øvre Årdal

E-post

post@sogelaget.no

Følg oss!

Facebook