Menu
Årdal før og no

Årdal før og no (0)

Sommarnummeret av Årdal før og no ligg snart i postkassen din.

Denne gongen kan du venta deg ei utgåve av Årdal før og no på om lag 40 sider. Skrivargarden, som trykkjer og leverer bladet til distributøren, har lova oss at bladet skal gå i trykken onsdag 22. juni.

Sidan Budservice ikkje kunne ta på seg å distribuera den delen av opplaget som skal ut i Årdal, er det Posten som står for heile dsitribusjonen av sommarnummeret.

Me ønskjer god sommar med ei fersk utgåve av Årdal før og no!

Adresse

Årdal Sogelag

Naustvegen 9
6884 Øvre Årdal

E-post

post@sogelaget.no

Følg oss!

Facebook