Menu
Mette Hestetun Berg og Øyvind Lægreiid vart valt inn i styret til Årdal Sogelag på årsmøtet 18. februar: Bjørn Lindland (i midten) tok attval som leiar Mette Hestetun Berg og Øyvind Lægreiid vart valt inn i styret til Årdal Sogelag på årsmøtet 18. februar: Bjørn Lindland (i midten) tok attval som leiar Kjell Eldegard

To nye ansikt i sogelagsstyret

Årdal Sogelag avvikla årsmøtet på Klingenberg hotel torsdag 18. februar. I desse koronatidene er det sterk avgrensing på kor mamge menneske ein kan samla til slike møte, og me heldt oss heilt innanfor grensa. Ti personar hadde møtt fram då leiar Bjørn Lindland sette årsmøtet.

Etter årsmøet er dette styret i sogelaget:

                         Leiar:            Bjørn Lindland (attval)
Nestleiar:       Sigfrid Hovland (attval)
                       Jonny Asperheim (ikkje på val)       
                       Helge Øvstetun (ikkje på val)           
                       Kjell Eldegard (attval 2021-2022)                           
                       Jan Einan (2021)
                       Mette Hestetun Berg (ny 2021-2022)
                       Øyvind Lægreid (ny 2021-2022)      

Varamedlemer: Jan Grønsberg (attval)
                          Egil Jørgen Lund (2021
Leiar og nestleiar vart valt på årsmøtet. Resten av styret (kasserar, sekretær og styremedlemer/varamedlemer) konstituerer seg på første styremøtet etter årsmøtet.

Me ønskjer dei to nye i styret, Mette Hestetun Berg og Øyvind Lægreid, velkomne og lukke til. Samstundes takkar me Oddvar Natvik og Bjarne Havro for innsatsen deira i sogelagsstyret.

Ved årsskiftet var det 1.156 betalande medlemer i sogelaget, 32 fleire enn ved førre årsskiftet. Alle medlemene har fått tilsendt medlemsbladet "Årdal før og no" to gonger i 2020, og når det lir mot sommarferien i år kjem det ei ny utgåve av bladet.

Koronaen har sett sine avgrensingar på aktiviteten i sogelaget i 2020. Men noko har me likevel fått utretta. Det vart brukt vel 126.000 kroner på ei oppgradering av uteområdet ved Sogelagsbrakka. Arbeidet vart utført av Fredheim entreprenør.

Elles har sogelaget brukt eit av dei ledige butikkareala i Strandhjørnet på Årdalstangen som utstillingslokale. I løpet av 2020 vart det laga både ei sommar- og vinterutstilling der. Samt ei eiga utstilling for julemånaden. I desember hadde me også ein adventskalender på heimesida til sogelaget.

 

 

Adresse

Årdal Sogelag

Naustvegen 9
6884 Øvre Årdal

E-post

post@sogelaget.no

Følg oss!

Facebook