Kategoriar › Siste lagt til  | Daglegliv  | Historiske hendingar  | Anlegg/ industri  | Natur  | Klassebilder  | Kultur og høgtid  | Sogelaget  |
Jernverket på Årdalstang...
Jernverket på Årdalstang...  (1957)
Årdal Verk - Årdalstange...
Årdal Verk - Årdalstange...  (1949)
Transport av turbinrøyr (...
Transport av turbinrøyr (...  (1942)
Transport av turbinrøyr
Transport av turbinrøyr  (1942)
Kaianlegget på Årdalstan...
Kaianlegget på Årdalstan...  (1942)
Arbeidslag på 1000 metere...
Arbeidslag på 1000 metere...  (1942)
M/S Sunheim
M/S Sunheim  (1960)
M/S Sun Polycrown
M/S Sun Polycrown  (1963)
Hall D
Hall D  (1964)
Oksydtransport
Oksydtransport  (1960)
Oksydtrailer
Oksydtrailer  (1960)
Røyrlegging over Hæreids...
Røyrlegging over Hæreids...  (1943)
Frå brakke i høgfjellet
Frå brakke i høgfjellet  (1943)
Lokomotiv på Årdalstange...
Lokomotiv på Årdalstange...  (1943)
Transport av granittblokke...
Transport av granittblokke...  (1943)
Laboratoriefunksjonerer p...
Laboratoriefunksjonerer p...  (1964)
Elektrikere
Elektrikere  (1963)
Provisorisk kai
Provisorisk kai  (1941)
Meieriet på Tangen
Meieriet på Tangen  (1959)
Tapping av mjølk på flas...
Tapping av mjølk på flas...  (1959)
"TYA  og "STOREGUT"
"TYA og "STOREGUT"  (1952)
Hall A
Hall A  (1953)
M/B "TYA"
M/B "TYA"  (1952)
M/B "Nordag II"
M/B "Nordag II"  (1941)
Buss og sjåførar - Årda...
Buss og sjåførar - Årda...  (1950)
Generaldirektørens foredr...
Generaldirektørens foredr...  (1953)
Generaldirektørens middag
Generaldirektørens middag  (1953)
D/S Spurt
D/S Spurt  (1952)
m/s Sunheim - grunnstøyti...
m/s Sunheim - grunnstøyti...  (1960)
Området for hall E/F
Området for hall E/F  (1960)
Transport av turbinrøyr
Transport av turbinrøyr  (1942)
Lokomotiv i Saltviki
Lokomotiv i Saltviki  (1942)
Lossing av tutbinrøyr i S...
Lossing av tutbinrøyr i S...  (1942)
MB 312 L 1957 mod
MB 312 L 1957 mod  (2000)
"Bassenget" på Tangen
"Bassenget" på Tangen  (2000)
Matpause på Verket
Matpause på Verket  (2000)
"AQUATEL"  på Årdalstang...
"AQUATEL" på Årdalstang...  (2004)
Mannsberg
Mannsberg  (2004)
Verkets "gamle ansikt"
Verkets "gamle ansikt"  (1956)
Tegnekontoret
Tegnekontoret  (1956)
Kontordame
Kontordame  (1956)
Masselaboratoriet
Masselaboratoriet  (1956)
Nye brui over Hæreidselvi
Nye brui over Hæreidselvi  (1956)
Lønningskontoret
Lønningskontoret  (1956)
Råjerntapping
Råjerntapping  (1956)
Det nye samvirkelaget på ...
Det nye samvirkelaget på ...  (1955)
USSR
USSR  (2004)
Overrekkelse av fagbrev, 1...
Overrekkelse av fagbrev, 1...  (1967)
Skiftgruppe 31.2.A i Masse...
Skiftgruppe 31.2.A i Masse...  (1966)
Mek. Verkstad på Årdalst...
Mek. Verkstad på Årdalst...  (1965)
Sjåførar på Årdalstang...
Sjåførar på Årdalstang...  (1965)
 m/s "Sun Polycrown"
m/s "Sun Polycrown"  (1963)
Ny trekkvogn og henger.
Ny trekkvogn og henger.  (1964)
Gruppe i Anodefabrikken
Gruppe i Anodefabrikken  (1964)
Nyasfaltert lagringsplass ...
Nyasfaltert lagringsplass ...  (1964)
Den nye Farnes-bru.
Den nye Farnes-bru.  (1963)
Ny skorpebryter
Ny skorpebryter  (1962)
Skiftgruppe
Skiftgruppe  (1962)
Oversiktsbilde av Metallve...
Oversiktsbilde av Metallve...  (1958)
Meieriet
Meieriet  (1959)
Kaianlegget til ÅSV på ...
Kaianlegget til ÅSV på ...  (1958)
Ovnsbygging 1958
Ovnsbygging 1958  (1958)
Sjåførar ?
Sjåførar ?  (1958)
Området for Hall E/F
Området for Hall E/F  (1960)
Oversiktsbilde  Ø.Å - fr...
Oversiktsbilde Ø.Å - fr...  (1960)
Interiør fra hall D
Interiør fra hall D  (1959)
Råjernverket
Råjernverket  (1958)
 Samvirkelaget i Strondi
Samvirkelaget i Strondi  (1955)
Skiftgruppe i Massefabrikk...
Skiftgruppe i Massefabrikk...  (1963)
"Svarten"
"Svarten"  (1953)
Brakke 8 - Saltviki
Brakke 8 - Saltviki  (1944)
M/K "KVELDING"
M/K "KVELDING"  (1955)
Oksidlossing 2004
Oksidlossing 2004  (2004)
Interiør Dahl Berges fore...
Interiør Dahl Berges fore...  (1957)
Interiør Dahl Berges fore...
Interiør Dahl Berges fore...  (1957)
Transport av transformator...
Transport av transformator...  (1957)
Vaskegjengen i Øvre
Vaskegjengen i Øvre  (1947)
"Vårt arbeid"
"Vårt arbeid"  (1951)
Utvidelse av kai.
Utvidelse av kai.  (1957)
Nye hallkonstruksjon
Nye hallkonstruksjon  (1957)
Elmer Hansen - bil S 3839
Elmer Hansen - bil S 3839  (1960)
Nils Andersen
Nils Andersen  (1960)
Jernbana Tangen - Øvre
Jernbana Tangen - Øvre  (1943)
Kaibygging
Kaibygging  (1943)
Slakting av geit på Midne...
Slakting av geit på Midne...  (1943)
Jarnbana ved Midnes.
Jarnbana ved Midnes.  (1943)
M/S VENUS
M/S VENUS  (1949)
Kåre Jevnaker
Kåre Jevnaker  (1956)
Knut Skjevdal
Knut Skjevdal  (1956)
Norfrost
Norfrost  (1985)
Tung transport i Bukti
Tung transport i Bukti  (1985)
Kvartal 12 på Farnes
Kvartal 12 på Farnes  (1962)
Graving av grøft
Graving av grøft  (1957)
Sekkelager
Sekkelager  (1957)
Ny oksydsilo
Ny oksydsilo  (1957)
Kaianlegg og båtar
Kaianlegg og båtar  (1957)
Bilverkstedet på Tangen
Bilverkstedet på Tangen  (1957)
Bilverkstedet på Tangen
Bilverkstedet på Tangen  (1957)
Bilverkstedet på Tangen
Bilverkstedet på Tangen  (1957)
Lasting av aluminium
Lasting av aluminium  (1964)
Skorpebryting
Skorpebryting  (1964)
Seimsdalstunnelen
Seimsdalstunnelen  (1964)
Brubygging
Brubygging  (1944)
Brubygging
Brubygging  (1942)
"Dahl-bui" på Tangen
"Dahl-bui" på Tangen  (1942)
Bilreparasjon
Bilreparasjon  (1942)
Ferjekaien på Tangen
Ferjekaien på Tangen  (1942)
Beltevogner
Beltevogner  (2006)
Sigfred Storstrand
Sigfred Storstrand  (2006)
Administrasjonsbygget
Administrasjonsbygget  (1955)
Bygningsavdelingen
Bygningsavdelingen  (1956)
Fra utgravingen til de nye...
Fra utgravingen til de nye...  (1956)
Boligbygging på Årdalsta...
Boligbygging på Årdalsta...  (1949)
Verkstedstaben
Verkstedstaben  (1950)
Snørydding
Snørydding  (1955)
Ungdomsheimen
Ungdomsheimen  (1955)
Sentralbord Hydro
Sentralbord Hydro  (1999)
Kanalisering
Kanalisering  (1956)
Flybesøk til Årdal
Flybesøk til Årdal  (1952)
Gjestehuset.
Gjestehuset.  (1951)
VERKSPOSTEN / Årdal
VERKSPOSTEN / Årdal  (1951)
Bygg 190 under riving
Bygg 190 under riving  (2006)
Aardals  Værk anno 1700
Aardals Værk anno 1700  (1954)
Bremborg ca. 1941
Bremborg ca. 1941  (1941)
m/b "Sitla"
m/b "Sitla"  (1974)
Thor Sagen
Thor Sagen  (1960)
Snømåling
Snømåling  (1960)
Største båt.
Største båt.  (1966)
Heimatt til Årdal?
Heimatt til Årdal?  (2006)
Verkstadgjeng - ÅSV
Verkstadgjeng - ÅSV  (2006)
Fra Mega til Prix
Fra Mega til Prix  (2007)
Riving av bygg 190
Riving av bygg 190  (2007)
Gravemassar til Loi
Gravemassar til Loi  (2007)
ÅIII under utbygging
ÅIII under utbygging  (1961)
Vegen Tangen -  Øvre
Vegen Tangen - Øvre  (1943)
Støyperi Tya
Støyperi Tya  (2007)
Bygg 190
Bygg 190  (1949)
Burmann Albert Leonardsen ...
Burmann Albert Leonardsen ...  (1949)
Bygging av oksydlosseappar...
Bygging av oksydlosseappar...  (1955)
Medlemskap i "Kafferingen"
Medlemskap i "Kafferingen"  (1964)
Hall E/F
Hall E/F  (1961)
Arbeidermessa Ø.Årdal
Arbeidermessa Ø.Årdal  (1956)
Nytt fabrikkområde ÅIII
Nytt fabrikkområde ÅIII  (1956)
Anne-Karin Flom
Anne-Karin Flom  (1973)
Turid Tollefsen
Turid Tollefsen  (1973)
Det første parti Årdal-A...
Det første parti Årdal-A...  (1948)
Pensjonistfest
Pensjonistfest  (1973)
Edmund Jevnaker
Edmund Jevnaker  (1973)
Bedriftsfotball
Bedriftsfotball  (1972)
Ridehallen
Ridehallen  (1991)
Stempling på Tangen
Stempling på Tangen  (1952)
Matpause
Matpause  (2003)
Fra bedriftsundersøkelsen...
Fra bedriftsundersøkelsen...  (1952)
Fra arkivet
Fra arkivet  (1953)
Lønningskontor / bokholde...
Lønningskontor / bokholde...  (1953)
Dooria Årdal
Dooria Årdal  (2007)
Meieribygget på Tangen
Meieribygget på Tangen  (1959)
M/S  "Sunbreeze"
M/S "Sunbreeze"  (1961)
Samuel Håheim
Samuel Håheim  (1960)
Ivar Hammer
Ivar Hammer  (1960)
Olav Fodnes
Olav Fodnes  (1954)
Edvard Fykse
Edvard Fykse  (1953)
Skytterstevne på Loi
Skytterstevne på Loi  (1954)
Båter på havna
Båter på havna  (1965)
Naustbukttunnelen
Naustbukttunnelen  (2008)
Harry Schønfeldt
Harry Schønfeldt  (1953)
Olav Hannisdal
Olav Hannisdal  (1957)
Lønningskontor
Lønningskontor  (1958)
Årdal Meieri
Årdal Meieri  (1959)
Bensinstasjonen på Tangen
Bensinstasjonen på Tangen  (1956)
Stempling
Stempling  (1958)
Lønningskontor
Lønningskontor  (1958)
Lossing av M/S Suncorona
Lossing av M/S Suncorona  (1961)
Ovner i hall C
Ovner i hall C  (1959)
Vandrepokal fotball
Vandrepokal fotball  (1952)
Legeringsovn
Legeringsovn  (1952)
Gaffeltruckkurs
Gaffeltruckkurs  (1956)
Gaffeltruckkurs
Gaffeltruckkurs  (1956)
Gruppe i Anodefabrikken
Gruppe i Anodefabrikken  (1964)
Siloer
Siloer  (1953)
Jorunn Aksnes
Jorunn Aksnes  (1953)
Opning av NorSun
Opning av NorSun  (2008)
Verkstadgjengen ved Årdal...
Verkstadgjengen ved Årdal...  (1954)
Tore Haugen
Tore Haugen  (1964)
Monrad Rivedal
Monrad Rivedal  (1965)
Verkstadgjeng
Verkstadgjeng  (1965)
Tankbilen til Shell
Tankbilen til Shell  (1965)
Naustbukt-tunellen
Naustbukt-tunellen  (2008)
ÅIII snart borte.
ÅIII snart borte.  (2009)
Lastebilar og drosje.
Lastebilar og drosje.  (1957)
Tangen Sport
Tangen Sport  (2009)
Tung transport på Tangen
Tung transport på Tangen  (1956)
Ovnspassar
Ovnspassar  (1955)
M/S "OFREDAL"
M/S "OFREDAL"  (1955)
Leif Hallanger
Leif Hallanger  (1964)
Hos direktøren
Hos direktøren  (1956)
Birger Narud
Birger Narud  (1953)
Peder Slåtten
Peder Slåtten  (1953)
Jens Hillestad
Jens Hillestad  (1954)
Jon Hatlevold
Jon Hatlevold  (1954)
Årdal Verk - kaien
Årdal Verk - kaien  (1952)
AARDALSFJOR
AARDALSFJOR  (1952)
Farnes Hotel
Farnes Hotel  (1952)
Vaskedamer
Vaskedamer  (1952)
ÅIII - borte vekk
ÅIII - borte vekk  (2009)
M/S Suncorona
M/S Suncorona  (1961)
Hydro Texaco/XY stasjonen ...
Hydro Texaco/XY stasjonen ...  (2009)
Likeretterstasjonens fotba...
Likeretterstasjonens fotba...  (1951)
Personalet i Likeretteren
Personalet i Likeretteren  (1964)
Andreas Fedje
Andreas Fedje  (1956)
Karsten Bjørk
Karsten Bjørk  (1956)
Nye boligbygg
Nye boligbygg  (1956)
Anleggsutstyr
Anleggsutstyr  (1956)
Silovogn
Silovogn  (1954)
Fra massefabrikken
Fra massefabrikken  (1956)
Lastebilvelt
Lastebilvelt  (1964)
Eystein Sandvik
Eystein Sandvik  (1965)
Arbeidslag på "1000 meter...
Arbeidslag på "1000 meter...  (1965)
Olav H Natvik
Olav H Natvik  (1960)
Båten "AARDALSFJOR"
Båten "AARDALSFJOR"  (1960)
Leif Gjerde
Leif Gjerde  (1960)
Angel Mossestad
Angel Mossestad  (1960)
Bjarne Rasmussen
Bjarne Rasmussen  (1965)
Gamle Klingenberg`s Hotel
Gamle Klingenberg`s Hotel  (1947)
Trygve Jakobsen
Trygve Jakobsen  (1959)
Ingolf Åsen
Ingolf Åsen  (1959)
Forlengelse av kai
Forlengelse av kai  (1952)
Nytt kraftverk i Seimsdale...
Nytt kraftverk i Seimsdale...  (2010)
Overforman Knudsen
Overforman Knudsen  (1951)
Kontorsjef Lund-Johansen
Kontorsjef Lund-Johansen  (1951)
Holsbru-prosjektet
Holsbru-prosjektet  (2010)
Seimsdal Kraftverk
Seimsdal Kraftverk  (2010)
Losseanlegg
Losseanlegg  (1953)
Tyinosen
Tyinosen  (1942)
REMA 1000
REMA 1000  (2010)
Krana ved "Blokkene" på ...
Krana ved "Blokkene" på ...  (2010)
Røyrgate i Seimsdalen
Røyrgate i Seimsdalen  (2010)
Hengebana i bygg 103
Hengebana i bygg 103  (1949)
Nytt "lagerbygg" på Tange...
Nytt "lagerbygg" på Tange...  (2010)
Pristmangrabb
Pristmangrabb  (1966)
Ulrik Uglane
Ulrik Uglane  (1966)
Sverre Natvik
Sverre Natvik  (1960)
Seimsdal Kraft AS
Seimsdal Kraft AS  (2010)
Seimsdal Kraft AS
Seimsdal Kraft AS  (2011)
Ombygging av samfunnshuset...
Ombygging av samfunnshuset...  (2011)
Pumpestasjonen framme ved ...
Pumpestasjonen framme ved ...  (1972)
Pumpestasjonen
Pumpestasjonen  (1972)
Stimkjel i bygg 190 på Å...
Stimkjel i bygg 190 på Å...  (1954)
Kompressa
Kompressa  (1943)
Overrekkelse av fagbrev
Overrekkelse av fagbrev  (1967)
Kranvelt ved Råjernverket
Kranvelt ved Råjernverket  (1958)
Råjernverket på Årdalst...
Råjernverket på Årdalst...  (1958)
Bygging av hall E - F ÅII...
Bygging av hall E - F ÅII...  (1961)
Ny oksydsilo
Ny oksydsilo  (1957)
Krysset i Øvre
Krysset i Øvre  (1956)
Råjern
Råjern  (1956)
Lunchrommet i nye adm.bygg...
Lunchrommet i nye adm.bygg...  (1956)
Solveig Knudsen
Solveig Knudsen  (1956)
Rolf Bakke
Rolf Bakke  (1958)
Erling Nilssen
Erling Nilssen  (1958)
Livlig på havna
Livlig på havna  (1958)
Skiftgruppe31.2 A i Massef...
Skiftgruppe31.2 A i Massef...  (1966)
Lars Brun
Lars Brun  (1959)
Lars Dagestad
Lars Dagestad  (1959)
Skiftgruppe -  ÅIII
Skiftgruppe - ÅIII  (1965)
Skiftgruppe - ÅIII
Skiftgruppe - ÅIII  (1965)
Karl Midtun
Karl Midtun  (1953)
Direktør Heggestad og Ing...
Direktør Heggestad og Ing...  (1953)
Skiftgruppe Støperi B
Skiftgruppe Støperi B  (1961)
IMPERIAL EAGLE
IMPERIAL EAGLE  (2012)
Bygging av ovn
Bygging av ovn  (1953)
Tappevogn
Tappevogn  (1954)
Støping av valseplater
Støping av valseplater  (1954)
Saltviki
Saltviki  (1955)
Agnar Iversen
Agnar Iversen  (1956)
COOP bygget i Øvre Årdal
COOP bygget i Øvre Årdal  (2013)
Nye COOP bygget i Øvre Å...
Nye COOP bygget i Øvre Å...  (2013)
Einar Kristiansen
Einar Kristiansen  (1982)
Møte i NIF avdeling Årda...
Møte i NIF avdeling Årda...  (1953)
"Dovregubben"
"Dovregubben"  (1957)
Direktør Jørgen Thorkild...
Direktør Jørgen Thorkild...  (1967)
ÅSV personel
ÅSV personel  (1957)
Ole Torper
Ole Torper  (1973)
Gullmerker ved 25 års jub...
Gullmerker ved 25 års jub...  (1973)
Gullmerkemennenes fruer
Gullmerkemennenes fruer  (1973)