Menu
Bilete er frå eit tidlegare årsmøte i Årdal Sogelag. Bilete er frå eit tidlegare årsmøte i Årdal Sogelag. Arkivfoto

Kom på årsmøtet til sogelaget 17. februar

Årdal Sogelag inviterer deg til årsmøte på Klingenberg hotell torsdag den 17. februar klokka 19.00. 
Innlallinga til årsmøtet vart kunngjort som annonse i Sogn Avis laurdag 29. januar. Innkallinga kan du lesa nedanfor:
Årdal Sogelag held årsmøte på Klingenberg hotell, Årdalstangen torsdag, 17. februar klokka 19.00.
Sakliste:
1. Godkjening av møteinnkallinga
2. Val av ordstyrar og skrivar
3. Årsmelding
4. Rekneskap
5. Budsjett 2022
6. Innkomne saker
7. Kontingentsatsar 2023
8. Val
Saker til årsmøtet må vera styret i hende seinast laurdag 12. februar.
Etter årsmøtet blir det ei enkel servering.

Vel møtt!
Styret

Adresse

Årdal Sogelag

Naustvegen 9
6884 Øvre Årdal

E-post

post@sogelaget.no

Følg oss!

Facebook