Menu
Bilete er frå eit tidlegare årsmøte i Årdal Sogelag. Bilete er frå eit tidlegare årsmøte i Årdal Sogelag. Arkivfoto

Det blir årsmøte i sogelaget 18. februar

Årdal Sogelag inviterer til årsmøte på Klingenberg hotell torsdag den 18. februar klokka 19.00. Me tek atterhald om at tidspukt for årsmøtet kan bli endra, dersom det kjem korona-restriksjonar som gjer dette naudsynt.
Innbyding til årsmøtet vart kunngjort som annonse i Sogn Avis laurdag 23. januar. Innbydinga kan du lesa nedanfor:
Årdal Sogelag held årsmøte på Klingenberg hotell, Årdalstangen torsdag, 18. februar klokka 19.00.
Sakliste:
1. Godkjening av møteinnkallinga
2. Val av ordstyrar og skrivar
3. Årsmelding
4. Rekneskap
5. Budsjett 2021
6. Innkomne saker
7. Kontingentsatsar 2022
8. Val
Saker til årsmøtet må vera styret i hende seinast 11. februar.
Etter årsmøtet blir det ei enkel servering.
Styret tek atterhald om eventuelle korona-restriksjonar.
Vel møtt!
Styret

Adresse

Årdal Sogelag

Naustvegen 9
6884 Øvre Årdal

E-post

post@sogelaget.no

Følg oss!

Facebook